Välkommen, 환영, welcome!

I am a Swedish ear-nose-throat doctor and phoniatrician (voice doctor), who loves music and medicine. Here is my latest music video I Am Corona, and here is more information in English!

Jag är öron-näsa-halsläkare och foniater (röstläkare), och älskar musik och medicin. Här är min senaste musikvideo, I Am Corona