Välkommen, 환영, welcome!

I am a Swedish ear-nose-throat doctor and phoniatrician (voice doctor), who loves music, medicine and science. Here is the music video I Am Corona, and here is more information in English!

Jag är öron-näsa-halsläkare och foniater (röstläkare), och tycker om att skriva, prata och sjunga om medicin och vetenskap. Här är en av mina senaste musikvideor, I Am Corona!